Warmtepomptechniek is een uitstekende optie om binnen de bestaande woningbouw de verduurzaming verder invulling te geven. Voor de nieuwbouw is dit met de BENG eisen in het verschiet geen discussie meer. Maar hoe zit het in de bestaande bouw, hoe gaan we daar op een verantwoorde en betaalbare manier mee om?

Tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres staat deze vraag centraal. De maatregelen uit het Klimaatakkoord worden de komende jaren doorgevoerd. Hierdoor wordt de noodzaak voor verdere verduurzaming groter. Wellicht moeten er voor de bestaande bouw ook expliciete eisen gaan gelden zoals met de BENG-eisen in de nieuwbouw. Maar hoe u het ook wendt of keert, de Trias Energetica is en blijft ook voor de bestaande bouw het uitgangspunt om op een verantwoorde manier te komen tot verduurzaming. De inzet van warmtepompen vormt hierbij een essentiële schakel. 

 

 

Tijdens het Warmtepomp Congres komen alle ins en outs aan bod en aan het einde van de dag: 

  • Weet u hoe u warmtepompen zo efficiënt mogelijk kunt inzetten
  • Heeft u inzicht in de financiering rondom warmtepompen
  • Weet u hoe u voldoende draagvlak kan creëren 
  • Bent u geïnspireerd door experts met veel kennis over de theorie en de praktijk en kunt u het zelf toepassen
  • Kunt u een bezoek brengen aan Vakbeurs Energie

 

Met onder andere de volgende keynote sprekers:

 

Meindert Smallenbroek

Meindert Smallenbroek is al bijna 25 jaar Rijksambtenaar bij verschillende Haagse ministeries. Hij is zes jaar directeur Bouwen geweest bij het ministerie van VROM en daarna BZK, en nu is bijna drie jaar directeur Energie & Omgeving bij het minsterie van Economische Zaken en Klimaat.

Andy van den Dobbelsteen

Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft. Hij onderzoekt duurzame energiesystemen en vormen van klimaatadaptie, en ontwikkelt concepten waarmee de energiestransitie sneller en met meer draagvlak kan worden uitgevoerd. 

 

 

 


Hét platform voor duurzame energieopwekking en energiebesparing op 8, 9 & 10 oktober 2019 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse Warmtepompen Congres 2019 vindt plaats tijdens de Vakbeurs Energie. Combineer uw bezoek met de beurs en het congres. Bij inschrijving voor het congres ontvangt u automatisch een gratis toegangskaart voor de beurs.