Het Nederlands Warmtepompen congres 2019

Het Nederlands Warmtepompen congres 2019

09 oktober 2019

08:30 - 09:00

Ontvangst 

09:00 - 09:10

Opening door dagvoorzitter Aise de Groot

09:10 - 09:35

Niet bang zijn voor (BENG) eisen in de bestaande bouw

Spreker: Harm Valk, Nieman adviseurs

09:35 - 10:00

Hoe gaan we de transitie betalen/ (voor)financieren

10:05 - 10:40

Parallelsesies ronde 1

10:45 - 11:20

Parallelsessie ronde 2

11:20 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:10

Klimaatakkoord en Maatregelen voor de bestaande bouw

Spreker: Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

12:10 - 12:35

Warmtepomp, essentieel voor toekomst zonder aardgas?

Spreker: Andy van den Dobbelsteen, professor Klimaatontwerp en Duurzaamheid TU Delft 

12:35 - 13:00

Samenvatting/discussie en afsluiting congres 

13:00 -

Aansluitend lunch en daarna kunt u de Vakbeurs energie bezoeken