Meindert Smallenbroek

Directeur Warmte & Ondergrond Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meindert Smallenbroek is al bijna 25 jaar Rijksambtenaar bij verschillende Haagse ministeries. Hij is zes jaar directeur Bouwen geweest bij het ministerie van VROM en daarna BZK, en nu is bijna drie jaar directeur Energie & Omgeving bij het minsterie van Economische Zaken en Klimaat. 

 

Andy van den Dobbelsteen

Hoogleraar Climate Design & Sustainability

Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability. Hij heeft in zijn lange loopbaan bij de TU Delft veel onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd. Daarnaast nam hij deel aan verschillende commisies en jury's en heeft veel gepubliceerd en gepresenteerd binnen en buiten de universitaire wereld, op zowel nationaal als internationaal niveau. 
Ontving Andy dit jaar van KIVI de Academic Society Award en won met het MOR-team een wereldrecord aan prijzen bij de Solar Decathlon Europe 2019.

Aise de Groot

Sales en Business Improvement, BeSalesWise

Aise is sales-en communicatie trainer, gespreksleider en adviseur. Met ruim 20 jaar commerciële en operationele b2b management ervaring kent hij het sales vak door en door. Afgestemd op de dynamiek van uw business, integreert hij zijn er ervaringen  in de trainingen die hij geeft en evenementen die hij leidt. Om als gespreksleider uw bijeenkomst soepel te laten verlopen, neemt Aise de nodige (internationale) business management ervaring mee. Hij begrijpt de setting, verbindt en betrekt mensen op interactieve wijze en schakelt gemakkelijk tussen Engels, Duits en Nederlands. 

Harm Valk

Senior adviseur/ partner Nieman Raadgevende Ingenieurs

Naast senior adviseur bij Nieman Groep is Harm Valk ook voorzitter van norm(sub)commisie Energieprestatie (EPG) bij NEN. In zijn advieswerk stelt hij 'kwaliteit' en 'integraliteit' centraal, op weg naar een fossielvrije en circulaire gebouwde omgeving met comfortabele en gezonde gebouwen. Dat betekent over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen kijken en om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen. Daarbij altijd een open oog voor innovatieve oplossing aan de ene kant, en het realiteitsgehalte aan anderzijds.

 

Arnold Mulder

Sector Banker Energy, ABN AMRO

Arnold Mulder promoveerde als econoom op onderzoek naar het Europese CO2-handelssysteem, en is binnen de afdeling 'Sector Advisory' van ABN AMRO verantwoordelijk voor de Sector Energie. Vanuit die achtergrond spreekt en schrijft Mulder als Sector Banker Energie over de financiering van de energietransitie. 

Erik Groenewoud

Project Adviseur, Itho Daalderop

Erik Groenewoud is Projectadviseur bij Itho Daalderop. In zijn rol is hij verantwoordelijk voor de projectbegeleiding voor woningcorporaties, adviseurs en ontwikkelende aannemers. Op basis van het gewenste ambitieniveau adviseert hij slimme systeemkeuzes om het totale binnenklimaat van woningen zo energiezuinig, gezond en comfortabel mogelijk in te richten. Van EPC 0.4 tot complete NOM-oplossingen voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. 

Wim den Boer

Directeur STEK

Wim den Boer is sinds 2015 directeur van STEK - de onafhankelijke stichting die zich richt op het beperken van directe en indirecte emissies van broeikasgassen in de koude-en klimaattechniek. Hij is sinds 1978 werkzaam in de sector en is zijn carrière gestart bij York Benelux en daarna werkzaam geweest bij o.a. Delair en Fri-Jado. Zijn passie is het werken aan kwaliteitsverbetering en begeleiden van verandertrajecten.

Otto Pasker

Algemeen directeur Duinwijck

Otto Pasker is al twintig jaar verbonden aan adviesbureau Duinwijck. Eerder werkte hij onder andere als tekenaar en projectleider voor uiteenlopende bedrijven, van detacheringsbureaus tot een luchtkanalenfabrikant; in de bouw en als adviseur. Daardoor heeft Otto brede praktijkervaring opgedaan, beschikt hij over inzicht in alle facetten van het installatie- en bouwproces, en benadert hij elk project vanuit een integrale invalshoek.

Sander Zuidgeest

Manager partnerontwikkeling duurzaamheid Itho Daalderop

Sander Zuidgeest is Manager partnerontwikkeling duurzaamheid bij Itho Daalderop. Vanuit zijn praktijkervaring in sales en manager van de Consumentenlijn weet hij feilloos aan te geven hoe je als installateur én ondernemer succesvol kunt worden in het adviseren van duurzame oplossingen aan de klant. Zuidgeest:"In mijn functie begeleid ik partners van Itho Daalderop om de transitie naar duurzame systemen en NOM (Nul op de meter) concepten te maken. Dit door te overtuigen, te begeleiden en hulp te bieden, op alle gebieden  die met deze transitie gemoeid zijn, "

Bart Deetman

Projectleider NOM renovaties/SmartPack -Hazenberg Bouw

Bart Deetman is in zijn rol  als projectleider verantwoordelijk voor verduurzamingsprojecten van bestaande woningen. In de initiatieffase houdt hij zich bezig met de planontwikkeling van het schetsontwerp en definitief ontwerp van een project. Gedurende de realisatiefase zorgt hij voor het opstellen van het uitvoeringsgereed ontwerp en uiteindelijke realisatie van het project. Vanuit Hazenberg Bouw heeft hij het renoveren van zes rijtjeswoningen in Sommelsdijk geleid. 

Geert Doornbos

Adviseur/eigenaar TransferWorks

Geert Doornbos is afgestudeerd in de Technische Natuurkunde en op basis van industriële ervaring gepromoveerd in vleeskoeling. Zijn werkervaring spitst zich voornamelijk toe op R&D bij koeltechnische ondernemingen, waarvan Alfa Laval Groningen de laatste was. Inmiddels is hij reeds enkele jaren vrij gevestigd als adviseur in de koudetechniek bij TransferWorks, met als specialisatie warmtewisseling. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als docent, waaronder ruim 20 jaar aan de post HBO Koudetechniek en zes jaar als docent Wiskunde. Binnen HP-Launch brengt Doornbos zijn koeltechnische kennis en ervaring met warmtewisseling in. 

Jeroen Peeters

Manager Heating Daikin

Jeroen Peeters staat sinds 2014 aan het hoofd van de verwarmingstak bij Daikin Nederland. Daarvoor was hij de technische opgeleide Peeters meermaals directeur bij een installatiepartij. Hij heeft met name een achtergrond in de CV-wereld en kent die heel goed. Tevens heeft hij leiding gegeven aan een installatiebedrijf in zonnestroom-installaties. Peeters is pleitbezorger van 'het nieuwe verwarmen' in operationele en commerciële zin. 

Mark Peterse

Programmamanager duurzaamheid Portaal

Na zijn studie bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven werkte Mark bij vastgoedbedrijf AM als projectontwikkelaar. Sinds 2008 werkt hij in verschillende rollen bij woningcorporatie Portaal. Na het behalen van zijn MBA bij TIAS Nimbas verdiepte hij zich vooral in teamontwikkeling en zelfsturing. Per 1 januari 2019 werkt Mark full time als programmamanager duurzaamheid bij Portaal. Doel het van duurzaamheidsprogramma is om Portaal klaar te stomen om zelfstandig (zonder programma) haar duurzaamheidsdoelen te realiseren. Portaal ambieert een CO2 neutrale, circulaire, klimaatadaptatieve woningvoorraad in 2050 waarbij de medewerkers van Portaal het goede voorbeeld geven in het dagelijks handelen. Naast doen, testen en agenderen besteedt het programma aandacht aan sturing, interne-en externe samenwerking, kennisontwikkeling en communicatie.