Het Nederlands Warmtepomp Congres zal dit jaar om de bekende reden online plaatvinden. We focussen ons met het programma op actuele thema’s. Een daarvan is geluid van buitenunits; komend jaar moet het geluid op de perceelgrens binnen bepaalde limieten blijven. En na lang wachten worden komend jaar de BENG-eisen ingevoerd. Een derde belangrijk thema is de snelheid van de verduurzaming van woningen. In het huidige tempo worden de klimaatdoelen bij lange na niet gehaald. Of is er sprake van stilte voor de storm?    

Dagvoorzitter is Frank Agterberg. Als voorzitter van Vereniging Warmtepompen en bodemenergieNL en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie zit Agterberg midden in de wereld van verduurzaming van woningen en met warmtepompen in het bijzonder. Hij is daardoor betrokken en heeft kennis van zaken. En hij heeft het Nederlands Warmtepomp Congres eerder op een soepele wijze geleid. Al met al genoeg redenen om hem weer voor deze klus te vragen, waar hij enthousiast gehoor aan heeft gegeven. 

 

 

 

Met onder andere de volgende keynote sprekers:

 

Harm Valk

Harm Valk, heeft met zijn lezingen over BENG al menig congres opgeluisterd. Ook voor dit congres hebben we Harm Valk weer uitgenodigd. Het is lastig iemand te vinden met meer kennis over BENG en die ook duidelijk over weet te brengen. Vandaar dat Harm ook nu weer voor op ‘het podium’ staat. Naast zijn advieswerk bij Nieman is hij voorzitter van de Projectgroep NTA 8800 en de norm(sub)commissie Energieprestatie van Gebouwen van NEN en lid van de normcommissie Klimaatbeheersing in gebouwen. Hij zit ook in talrijke werk- en begeleidingsgroepen in het vakgebied. 

Atze Boerstra

Boerstra kwam de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege zijn expertise op het vlak van ventilatie in relatie tot corona. Het is een van de aspecten van het binnenmilieu waar hij zich mee bezighoudt. Ook de relatie tussen comfortbeleving en afgiftesystemen ligt binnen zijn expertisegebied. Hij is uitgenodigd om hierover op het congres een lezing te geven. De andere reden is dat Boerstra een goede spreker is die wetenschappe-lijke kennis op een duidelijke wijze naar de praktijk weet te vertalen.