Frank Agterberg

voorzitter van Vereniging Warmtepompen en bodemenergieNL

Dr. Frank Agterberg MBA is voorzitter van Vereniging Warmtepompen en bodemenergieNL en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en zit Agterberg midden in de wereld van verduurzaming van woningen en met warmtepompen in het bijzonder. Hij is daardoor betrokken en heeft kennis van zaken. Frank begon zijn carrière als specialist in chemie en bewoog van daaruit via milieu en bodem naar duurzame energie. Hij doet steeds zijn best om bedrijfsleven, overheid en kennis samen te brengen voor ‘goede business in de goede zaak’. Samenwerken is zijn motto en daarom is hij graag uw dagvoorzitter op dit congres waar kennis, beleid en markt bij elkaar komen voor kansen voor de warmtepomp!

 

Harm Valk

senior adviseur energie en duurzaamheid en partner van Nieman

Harm Valk, heeft met zijn lezingen over BENG al menig congres opgeluisterd. Ook voor dit congres hebben we Harm Valk weer uitgenodigd. Het is lastig iemand te vinden met meer kennis over BENG en die ook duidelijk over weet te brengen. Vandaar dat Harm ook nu weer voor op ‘het podium’ staat. Naast zijn advieswerk bij Nieman is hij voorzitter van de Projectgroep NTA 8800 en de norm(sub)commissie Energieprestatie van Gebouwen van NEN en lid van de normcommissie Klimaatbeheersing in gebouwen. Hij zit ook in talrijke werk- en begeleidingsgroepen in het vakgebied. 

Atze Boerstra

feelgoodbuilding specialist, managing director van bba binnenmilieu en vice-president van de Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations    (REHVA)

Boerstra kwam de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege zijn expertise op het vlak van ventilatie in relatie tot corona. Het is een van de aspecten van het binnenmilieu waar hij zich mee bezighoudt. Ook de relatie tussen comfortbeleving en afgiftesystemen ligt binnen zijn expertisegebied. Hij is uitgenodigd om hierover op het congres een lezing te geven. De andere reden is dat Boerstra een goede spreker is die wetenschappelijke kennis op een duidelijke wijze naar de praktijk weet te vertalen.  

Tjeerd Andringa

geluidsonderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen

Tjeerd Andringa richt zich bij de universiteit in Groningen vooral op soundscape-onderzoek en in het bijzonder op de wijze waarop geluid positieve en negatieve invloed kan hebben op ons functioneren en ons in extreme gevallen zelfs ziek kan maken. Hij maakt hierbij onderscheid tussen horen, een onbewust proces dat aandacht trekt naar opvallende geluiden, en luisteren, een proces waarbij we onze kennis gebruiken om aandacht selectief op een bepaald deel van het geluid te richten. Geluidsoverlast ontstaat wanneer ons horen ons dwingt te luisteren naar iets waar we niet naar willen luisteren.   

 

Erik Roelofsen

Directeur Stichting Geluidshinder

Als directeur van Stiching Geluidshinder is Erik Roelofsen betrokken bij buitenunits van warmtepompen. Hij geeft onder meer adviezen om overlast te voorkomen. Zo was hij laatst te zien bij Op 1, waar hij als deskundige was gevraagd om een oordeel te geven over geluidshinder door een warmtepomp. Van Stichting Geluidshinder mochten de geluidsnormen voor buitenunits scherper, maar zal zich neerleggen bij het besluit hierover en ingaan op de uitdaging om met bestaande buitenunits binnen de geluidsnormen te blijven, waardoor geluidshinder zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Andries van Wijhe

Scientist at TNO

Als onderzoeker bij TNO houdt Andries zich bezig met hoe warmtepompen ingepast kunnen worden in de Nederlandse gebouwde omgeving. Hij kijkt daar naar aspecten als afgiftesystemen en warm tapwater bereiding en evalueert de prestaties in de praktijk. Andries werkt sinds 2013 bij TNO, aanvankelijk in de vloeistofmechanica met als specialisatie meerfasenstroming.

Sinds een aantal jaar is hij van werkgebied veranderd. Als onderzoeker werkt hij aan lab-onderzoeken, veldtesten en computermodellen.

Sven Ringelberg

Beleidsadviseur en programmaleider Gemeente Rotterdam

Hij is een ervaren projectmanager en consultant. Met focus op duurzame innovatieve projecten, advieswerk en business development. Hij heeft een unieke verzameling ervaringen en werkt voor zowel woningcorporaties, gemeenten als energieleveranciers die zich richten op het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving (gebiedsontwikkeling). Hij deelt deze ervaringen graag in zijn energietransitie blog en is een frequente spreker in het openbaar. Naast zijn werk bij de gemeente Rotterdam werkt Sven aan een startup die subsidies gemakkelijk moet maken.

 

Jeroen Peeters

Manager Heating Daikin Nederland

Jeroen Peeters is sinds september 2014 werkzaam als Manager Heating bij Daikin Nederland. Hij is hierbij verantwoordelijk voor de advisering en verkoop van warmtepompen in Nederland en is pleitbezorger van ‘het nieuwe verwarmen’ in commerciële en operationele zin. Jeroen is reeds sinds 1997 werkzaam in de verwarmingsindustie en was o.a. directeur bij meerdere installatiepartijen.  

 

Doekle Terpstra

Voorzitter Techniek Nederland

Terpstra is vanuit Techniek Nederland de aanjager van verduurzaming en beweegt zich daarbij tussen politiek en uitvoering. Techniek Nederland is ondertekenaar van het Klimaatakkoord en wil bijdragen aan een haalbare en betaalbare energietransitie. Warmtepompen zijn een cruciaal onderdeel van de omslag naar een duurzame gebouwde omgeving.  
 

 

 

Dirk de Leijer

CEO Inventum 

Dirk de Leijer is sinds december 2019 CEO van Inventum, producent en ontwikkelaar van warmtepompen, boilers en duurzame totaalconcepten. Vanuit deze rol streeft Dirk zijn ambitie na: het energieverbruik in woningen reduceren en samen met onze klanten strijden voor gezondheid.


In het verleden heeft Dirk de veranderingen in de telecomsector in een stroomversnelling gebracht. Deze ervaring wil hij gebruiken om vanuit Inventum ook een versnelling in duurzaamheid en de energietransitie te creëren. 
 

Rudy Grevers

Alklima BV

Rudy Grevers werkt sinds 2011 bij Alklima BV, exclusief leverancier van Mitsubishi Electric Living Environment klimaatsystemen in Nederland. Het betreft hier een breed programma duurzame klimaatconcepten (warmtepompen) voor utiliteit en woningbouw. Vanuit zijn rol als manager woningbouw ondersteund hij consortia (installateurs, aannemers, architecten, ontwikkelaars en opdrachtgevers) in trajecten waarbij de lucht-water warmtepomptechniek van Mitsubishi Electric wordt toegepast. Door een proactieve rol vanuit Alklima kan een bijdrage worden geleverd aan de technische en budgettaire wensen van de betrokkenen. Met name in deze tijd van transitie waarbij veel partijen in de bouwkolom moeten schakelen is deze meerwaarde, in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig product, van groot belang.