Datum

14 oktober 2021

Het programma is opgezet voor:

  • Woningcorporaties
  • Gemeenten
  • Installateurs/ adviseurs
  • Architecten
  • Leveranciers/ fabrikanten
  • Projectontwikkelaars/ bouwbedrijven
  • VVE's

en elke professional die (in)direct te maken heeft met warmtepompen

 

Tarieven

  1. Regulier tarief € 299 ,- per persoon
  2. Abonnees en leden van organisaties € 199,- per persoon*
  3. Studenten € 50,- per persoon.

Genoemde prijzen exclusief btw

*Abonnees van Vakblad Warmtepompen, Gawalo, Installatie Journaal, RCC K&L, Cobouw, Vastgoedmarkt, de Architect & leden van KNVvK en NVKL.

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven. 

Heeft u vragen?

Voor vragen over de afhandeling van uw inschrijving kunt u contact opnemen met Ageeth Luisman: events@vakmedianet.nl

Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. U kunt tot uiterlijk vier weken voor het event / opleiding kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van een het event / opleiding bent u 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag inclusief, (indien van toepassing, het horeca-arrangement) te berekenen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via inschrijven@vakmedianet.nl

Annuleringsvoorwaarden groepen
Het is niet mogelijk om te annuleren voor losse personen binnen een groepsaanmelding, dit in verband met de reeds toegekende groepskorting. Wel is het mogelijk om voor de persoon die niet kan deelnemen een vervanger te sturen. Plaatsvervangers kunt u doorgeven via events@vakmedianet.nl.

Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V. , gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door Vakmedianet B.V. i.s.m. 54Events