14 oktober 2021

12:15 - 13:10

Ontvangst start lunch

13:10 - 13:15

Congres opening door dagvoorzitter
Frank Agterberg

13:15 - 13:40

Energietransitie in de gebouwde omgeving: waar staan we?

In verschillende bestuurslagen worden de doelstellingen uit het Klimaatakkoord momenteel omgezet in plannen voor concrete uitvoering. Van welke scenario’s wordt daarbij uitgegaan en welke rol kunnen warmtepompen daarbij spelen? Aan de hand van actuele doorberekeningen geeft Casper Tigchelaar een actueel overzicht.

Spreker: Casper Tigchelaar

 

13:40 - 14:05

Lokale aansturing op bodemenergie, wat zijn de effecten?

Bodemenergie is een duurzame energiebron die steeds meer populariteit geniet. Sinds 2013 geldt hiervoor landelijke wet- en regelgeving, maar is het ook mogelijk voor gemeenten om aanvullend beleid te voeren. In de gemeente Zuidplas zijn, na advisering vanuit de Omgevingsdienst Midden-Holland, in 2014 verschillende interferentiegebieden met bijbehorende beleidsregels vastgesteld. Enkele jaren later heeft Bas de Jongh de effectiviteit van dit gemeentelijke bodembeleid onderzocht en geëvalueerd. Zijn resultaten laten zien dat het lokale beleid niet volledig tot de gewenste uitkomsten heeft geleid. In zijn presentatie bespreekt hij deze resultaten, geeft hij redenen waarom het beleid beperkte invloed had en kijkt hij vooruit met aanbevelingen voor het gemeentelijk bodemenergiebeleid.

Spreker: Bas de Jongh

14:05 - 14:35

Praktijkcase: buitendelen op schuine daken bereikbaar houden voor service & onderhoud

Het buitendeel van de lucht/water-warmtepomp: waar laat je hem? Vaak zien we dat de buitendelen worden geplaatst op een dakmodule of in een soort schoorsteen op het schuine dak. Gezien de geluidsregels die sinds 1 april gelden, is dit een ideale oplossing; als de unit op een schuin dak wordt geplaatst, voldoe je in veruit de meeste gevallen aan de geluidseisen voor dag en nacht. Maar hoe voer je service en onderhoud uit bij een installatie die op die manier wordt geplaatst? William van Driel neemt je graag mee in een praktijkcase waarbij ook bij dat laatste onderwerp is stilgestaan.

Spreker: William van Driel

14:35 - 14:55

Aquathermie: potentie, kansen en aandachtspunten 

Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie (waarbij een warmtepomp oppervlaktewater als bron gebruikt) blijkt dat deze techniek in een aanzienlijk deel van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving kan voorzien. Hoe groot is de potentie ervan als vervanger van aardgas? Waar liggen de kansen en wat zijn mogelijke valkuilen? Hier gaat Toke van den Hemel op in aan de hand van recent onderzoek en enkele voorbeelden. 

Spreker: Toke van den Hemel

14:55 - 15:25

Pauze

15:25 - 15:50

CO₂-reductie bij gestapelde corporatiewoningen: kansen en uitdagingen

Bestaande gestapelde corporatiewoningen vormen zowel in technisch als financieel opzicht een interessante uitdaging binnen de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Vaak ontbreekt voldoende ruimte voor het plaatsen van pv-panelen of buitenunits van lucht/water-warmtepompen, en zeker bij hoogbouw brengt een collectief systeem de nodige infrastructurele hoofdbrekens met zich mee. En hoe ziet het financiële voordeel eruit voor de woningcorporatie en de huurders? Volgens Jan-Maarten Elias zijn er prima oplossingen voorhanden om ‘stapelbouw’ zowel in economisch als milieutechnisch opzicht snel te verduurzamen.

Spreker: Jan-Maarten Elias

 

15:50 - 16:25

Hybride warmtepompen: cruciale schakel voor een succesvolle energietransitie?

Het belang en de rol van hybride warmtepompen voor de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving is een onderwerp dat tot discussie leidt. Zijn ‘hybrides’ die samenwerken met een gasketel ‘lock-in technologie’ die ons aan het aardgas houdt, of zijn ze cruciaal voor een succesvolle overgang van ‘het nieuwe verwarmen’? En zou de focus bij de energietransitie niet moeten verschuiven van ‘aardgasvrij’ naar ‘klimaatneutraal’? Rokus Wijbrans gaat in zijn presentatie in op deze en andere vragen.

Spreker: Rokus Wijbrans
 

16:25 - 16:50

Zijn warmtepompen klaar voor het slimme elektriciteitsnet van de toekomst?

Om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, moet belasting van het net flexibel worden. Warmtepompen kunnen daarbij – net als bijvoorbeeld elektrische auto’s – een belangrijke rol spelen door als energiebuffer te fungeren en via slimme aansturing op het juiste moment te worden aan- of afgeschakeld. Volgens Brendan de Graaf mist er een open standaard waarmee warmtepompen kunnen worden aangestuurd. Betrokken partijen, waaronder netbeheerders en fabrikanten, wachten op elkaar om tot een standaard te komen. Zijn boodschap: hoewel het vroeg lijkt, moet de standaardisering vandaag starten, om te voorkomen dat we straks met grote aantallen apparaten zitten die niet stuurbaar zijn - met alle gevolgen van dien.  

Spreker: Brendan de Graaf
 

16:50 - 17:00

Afsluiting door de dagvoorzitter

17:00 - 18:00

Borrel