09 oktober 2019

08:30 - 09:00

Ontvangst 

09:00 - 09:10

Opening door dagvoorzitter Aise de Groot

09:10 - 09:35

Niet bang zijn voor (BENG) eisen in de bestaande bouw

Spreker: Harm Valk, Nieman Raadgevende Ingenieurs

De ontwikkelingen in de markt volgen zich de afgelopen twee jaar, meer dan ooit, in een razend tempo op. Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouw woningen bijna energieneutraal  (BENG) worden gebouwd en vanaf 2030 komt er geen aardgas meer uit Groningen. Dit levert ook voor u veel kansen op om geld te verdienen. 

Vooral in de bestaande bouw zal een extra slag geslagen moeten worden om tot de gewenste verduurzaming te komen. De politiek- en wet-en regelgeving doet een flinke duit in het zakje en de mogelijkheden zijn eindeloos. Het is soms lastig om de juiste keuze te maken en hierover te adviseren. De vele ontwikkelingen bieden echter ook enorme kansen voor zowel installateurs, adviseurs en woningcorporaties. Harm Valk praat u hier graag over bij!

09:35 - 10:00

Hoe financieren we de transitie in de woningbouw?

Spreker: Arnold Mulder, ABN AMRO

De transitie naar duurzame en energiezuinige woningen brengt stevige investeringen met zich mee. In zijn presentatie geeft Arnold Mulder mede aan de hand van praktijkvoorbeelden een inkijkje in de mogelijkheden om warmtepompen en andere verduurzamingsmaatregelen te financieren.

11:20 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:10

Het Klimaatakkoord, naar een verduurzaming van de warmtevoorziening in Nederland

Spreker: Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wat is er tot nu toe gedaan om de warmte in Nederland te verduurzamen? Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Meindert Smallenbroek zal deze benoemen en vertellen wat er de komende jaren van de  Rijksoverheid verwacht mag worden. 

12:10 - 12:35

Warmtepomp, essentieel voor toekomst zonder aardgas?

Spreker: Andy van den Dobbelsteen, professor Klimaatontwerp en Duurzaamheid TU Delft 

Om de transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving succesvol te maken, moet een breed scala aan technieken worden ingezet. Van den Dobbelsteen gaat in zijn presentatie onder andere in op de vraag hoe en in welke mate warmtepompen daarbij een rol vervullen. Daarnaast legt hij aan de hand van voorbeelden uit hoe innovatie 'out of the box'- concepten helpen om draagvlak en enthousiasme voor de grootschalige verduurzaming van (bestaande) woningen te creëren

12:35 - 13:00

Samenvatting/discussie en afsluiting congres 

13:00

Aansluitend lunch en daarna kunt u de Vakbeurs Energie bezoeken