Frank Agterberg

Voorzitter van Vereniging Warmtepompen en bodemenergieNL en Dagvoorzitter van deze dag.

Dr. Frank Agterberg MBA is voorzitter van Vereniging Warmtepompen en bodemenergieNL en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en zit Agterberg midden in de wereld van verduurzaming van woningen en met warmtepompen in het bijzonder. Hij is daardoor betrokken en heeft kennis van zaken. Frank begon zijn carrière als specialist in chemie en bewoog van daaruit via milieu en bodem naar duurzame energie. Hij doet steeds zijn best om bedrijfsleven, overheid en kennis samen te brengen voor ‘goede business in de goede zaak’. Samenwerken is zijn motto en daarom is hij graag uw dagvoorzitter op dit congres waar kennis, beleid en markt bij elkaar komen voor kansen voor de warmtepomp!

William van Driel

Key account manager lucht/water-warmtepompen bij Panasonic

William van Driel is ruim 20 jaar werkzaam in de installatiebranche. Vanuit de diverse functies die hij heeft gehad gebruikt hij zijn kennis en ervaring namens Panasonic Heating & Cooling Solutions als key accountmanager. In deze rol voorziet hij architecten, adviseurs, aannemers en installateurs niet alleen van een product of productinformatie, maar denkt hij vanuit de oplossing die de klant nodig heeft.

Jan-Maarten Elias

Managing partner van Energy Bridge

Jan-Maarten Elias studeerde aan de TU Delft en is managing partner van Energy Bridge. Dit bedrijf draagt zorg voor het hele proces (‘van Boardroom tot Boilerroom’) van het aardgasvrij maken van gebouwen met een collectieve installatie. Hiervoor was Elias acht jaar directeur van Unica Energy Solutions en was hij actief voor de Dutch Green Building Council. Naast zijn werkzaamheden voor Energy Bridge is Elias bestuurslid van NeVaP (het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform).

Brendan de Graaf

Directeur van Lyv Smart Energy Systems

Brendan de Graaf is directeur van Lyv Smart Energy Systems, een bedrijf dat grootschalige energiemanagementsystemen ontwikkelt waarbij batterijopslag een belangrijke rol speelt. Daarnaast is De Graaf lid van het college dat de TKI Urban Energy adviseert over de relevantie en effectiviteit van de TKI-programma’s.  

 

 

 

Toke van den Hemel

Expert/adviseur bodemenergie bij consultancy- en engineeringbureau IF Technology

Toke van den Hemel is expert/adviseur bodemenergie en aquathermie bij consultancy- en engineeringbureau IF Technology. Ze is afgestudeerd geoloog en binnen IF de spin als het om aquathermie gaat.

 

 

 

Bas de Jongh

Adviseur Bodem bij Omgevingsdienst Midden-Holland

Bas rondde deze zomer zijn MSc-opleiding aan Wageningen University and Research af, met een specialisatie in Environmental System Analysis. Hiervoor volgde hij de BSc-opleiding Landscape and Environment Management aan Hogeschool Inholland in Delft. Hij werkt nu als Adviseur Bodem bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Zijn werkzaamheden richten zich op multidisciplinaire en beleidsmatige onderwerpen.
Twee jaar geleden won hij de Racher Carson-afstudeerprijs 2019 voor zijn scriptie over ‘zorgwekkende stoffen’ in de bodem van Midden-Holland.

Casper Tigchelaar

Onderzoeker bij de afdeling Energietransitiestudies van TNO

Casper Tigchelaar studeerde milieu- en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht is een ervaren onderzoeker bij de afdeling Energietransitiestudies van TNO. Hij is betrokken bij nationale en internationale projecten op het gebied van energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving, waarbij onder andere het effect van energieprestatiecertificaten, energie-efficiëntie-indicatoren, kosteneffectiviteit van besparingsmogelijkheden en technische besparingsmogelijkheden worden onderzocht. Daarnaast is Tigchelaar betroken bij studies van het Planbureau voor de Leefomgeving en heeft hij scenario’s doorgerekend voor de Gebouwde Omgeving-Tafel bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

Rokus Wijbrans

Directeur/adviseur bij CarbonCapital Solutions

Rokus Wijbrans is directeur/adviseur bij CarbonCapital Solutions, dat zich richt op projectmanagement en (strategisch) advies over kosteneffectieve energie- en CO2-reductie in de gebouwde omgeving. Vanuit zijn natuurkundige en bedrijfseconomische achtergrond werkt Wijbrans aan integrale technische, economische en organisatorische vraagstukken in de energietranisitie van de gebouwde omgeving. Zijn kernwaarde: ‘een verduurzamingsoplossing is niet alleen technisch maar juist ook economisch duurzaam’.