Eind dit jaar komen gemeenten – als regisseurs van de warmtetransitie – met een ‘Warmtevisie’ waarin concrete voorstellen staan voor het gasloos maken van woningen Het ‘project NL Gasloos’ verloopt tot nu toe weinig succesvol, zoals het nu gaat zullen de ambities in het Klimaatakkoord zeker niet worden gehaald. 
 

Tijdens het congres staan twee vragen centraal 

 

1) Welke belemmeringen/uitdagingen zijn er, waar loopt het op vast?  

(kosten / draagvlak / juridische context)

 

2)Welke innovaties/oplossingen worden vanuit de markt aangedragen? 

(projecten en technische oplossingen) 

Dagvoorzitter Frank Agterberg.

Als voorzitter van Vereniging Warmtepompen en bodemenergieNL en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie zit Agterberg midden in de wereld van verduurzaming van woningen en met warmtepompen in het bijzonder. Hij is daardoor betrokken en heeft kennis van zaken. Hij heeft eerdere edities van het Nederlands Warmtepomp Congres soepel geleid. Al met al genoeg redenen om hem weer voor deze klus te vragen, waar hij enthousiast gehoor aan heeft gegeven. 


Hét platform voor duurzame energieopwekking en energiebesparing op 12, 13 & 14 oktober 2021 Den Bosch. Het Nederlandse Warmtepompen Congres 2021 vindt plaats tijdens de Vakbeurs Energie. Combineer uw bezoek met de beurs en het congres. Bij inschrijving voor het congres ontvangt u automatisch een gratis toegangskaart voor de beurs.